Enostavna, prijazna, uporabna = IKT-urica

Enostavna, prijazna, uporabna = IKT-urica

V šolskem letu 2014/2015 smo v okviru projekta e-Šolska torba pripravili program štirih IKT-uric. IKT-urica je enostavno in uporabniku prijazno enourno sinhrono izobraževanje na daljavo (webinar), ki poteka preko spletne konference VOX. Predavatelj z udeleženci poleg slike in zvoka deli tudi zaslon računalnika. Potek IKT…

Spodbujanje porajajoče se pismenosti  v vrtcu – z najboljšim prijateljem

Spodbujanje porajajoče se pismenosti v vrtcu – z najboljšim prijateljem

18. februarja je ljubjanska območna enota Zavoda RS za šolstvo pripravila popoldansko delavnico za strokovne delavce vrtcev. Z njo so želeli opozoriti na pomen izbire in uporabe kakovostnega knjižnega gradiva za spodbujanje porajajoče se otroške pismenosti. Avtorica slikanice Šapa se predstavi in priročnika Tačke v šoli, Mojca Trampuš s  psičko Šapo,…

Koliko se znajo dijaki sami učiti?
20. 02. 2015 / Izobraževanja, Projekti

Koliko se znajo dijaki sami učiti?

Na slovenskih srednjih šolah poteka projekt Učenje učenja. Temelji na šolskih projektnih timih, ki inovativno preskušajo različne pristope v praksi, srečevanju vseh sodelujočih  na seminarjih in delavnicah ter na obiskih svetovalcev Zavoda RS za šolstvo na sodelujočih šolah. V petek, 20. februarja je bilo na Gimnaziji…