21. 07. 2014 / Novice, Podpora

Posebni cenovni pogoji za programsko opremo Windows 8 Pro slo za vzgojno-izobraževalne zavode pri nabavi novih osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z vključitvijo v pobudo Microsoft Shape the Future Initiative, za vzgojno-izobraževalne zavode omogočilo možnost za posebne cenovne pogoje nabave za operacijski sistem Windows 8 Pro slo pri nabavi novih osebnih računalnikov, prenosnih računalnikov in tabličnih računalnikov. Posebne cenovne…

Na dopust z revijo Geografija v šoli
16. 07. 2014 / Novice

Na dopust z revijo Geografija v šoli

Geografija v šoli je ena od enajstih revij, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Pred počitnicami je izšla dvojna številka, ki je namenjena vodi: osem člankov jo obravnava s strokovno-geografskega vidika, šest z učno-geografskega. ostali članki so namenjeni Lužiškim Srbom, novi členitvi Slovenije na…

Programiranje za učitelje – neprogramerje
14. 07. 2014 / Izobraževanja

Programiranje za učitelje – neprogramerje

1.septembra ob 20. uri zvečer se začne serija videokonferenčnih srečanj, prvenstveno namenjena učiteljem, ki niso računalnikarji pa bi vseeno radi kdaj sami kakšen didaktični program po svoje prikrojili ali kar sami sami sestavili kakšen preprost primer. Vsak ciklus bo posvečen določenemu sklopu. Začeli bomo z…

Učitelji se tudi med počitnicami učijo
14. 07. 2014 / Izobraževanja, Novice

Učitelji se tudi med počitnicami učijo

Mariborska enota ZRSŠ je tudi letos pripravila strokovno ekskurzijo za učitelje geografije in sorodnih predmetov. V Latviji so si ogledali naravni park Gauja, prestolnico in obiskali državno gimnazijo Valmieras Valsts v Valmieri. V Litvi so raziskovali naravne in družbene okoliščine nastanka Kurske kose, zgodovino in…

Novo v digitalni knjižnici ZRSŠ
09. 07. 2014 / Izobraževanja, Novice, Podpora

Novo v digitalni knjižnici ZRSŠ

V digitalni knjižnici Zavoda za šolstvo (http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/) sta izšli dve novi publikaciji, ki sta nastali kot razultat dela Predmetno razvojnih skupin in projekta Izvajanje prilagoditev učencev z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini. Vabljeni k počitniškem in tudi siceršnjem branju zbornikov: Posodobitev pouka na osnovnih…

Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop
07. 07. 2014 / Konference

Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop

Narodna in univerzitetna knjižnica je 5. in 6. junija 2014 organizirala kongres Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop. Osrednja tema je bila ustvarjanje in trajno ohranjanje slovenske digitalne kulturne in znanstvene dediščine, s poudarkom na problematiki na področju digitalizacije, digitalnih virov in gradnje digitalnih zbirk…