Projekt IRoptika – forum / vprašanja in odgovori
07. 10. 2015 / Podpora, Projekti

Projekt IRoptika – forum / vprašanja in odgovori

Projekt IR optika je v teku. Trenutno je v izvedbi nameščanje opreme po zavodih, prejemnikih optične povezave iz projekta IRoptika. Arnes je že začel z nameščanjem opreme po obstoječih vozliščih, sledi še vzpostavitev osemnajst novih vozlišč. Objave o stanju in napovedi v projektu objavljamo na…

Urejeno vprašanje fotokopiranja avtorskih del
26. 08. 2016 / Podpora

Urejeno vprašanje fotokopiranja avtorskih del

V začetku avgusta so Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja (Sazor), Zveza srednjih šol in dijaških domov ter Skupnost vrtcev podpisali pogodbo o izvajanju sporazuma o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), naknadno in…

Srednješolska študijska srečanja končana

Srednješolska študijska srečanja končana

Na 14 lokacijah so od 22. do 24. avgusta potekala študijska srečanja  srednješolskih učiteljev. Zavod RS za šolstvo jih pripravlja kot redne letne forume za srečevanje srednješolskih profesorjev. V povprečju se jih udeleži 1/4 strokovnih delavcev, saj gre za prostovoljno navzočnost. Osrednja tema je bila Formativno spremljanje…

Vsak geografski olimpijec se je ovenčal z medaljo
26. 08. 2016 / Dogodki, Izpostavljeno

Vsak geografski olimpijec se je ovenčal z medaljo

S 13. geografske olimpijade v Pekingu je prišla razveseljujoča novica, da je dosežek slovenske ekipe presegel uspeh na prejšnjih olimpijadah. V konkurenci 50 držav in 200 tekmovalcev so se vsi uvrstili med prejemnike medalj, kar pomeni med najboljšo tretjino udeležencev. Žana Florjanič Baronik z Gimnazije Brežice in Anže…