Anketni sistemi za ankete brez težav
20. 04. 2015 / Podpora, Projekti

Anketni sistemi za ankete brez težav

Zgodi se, da nam ni ravno prijetno, kadar slišimo za izvajanje anket. Ker so minili časi, ko je bilo treba vse storiti ročno, je kajpak tudi to postalo prav prijetno opravilo. Tako se tudi na področju anketiranja v Arnesovih podprojektih projekta E-šolska torba dogajajo številne…

Kako brez poplave spraviti vodo na mlin šolske geografije
24. 04. 2015 / Dogodki, Izpostavljeno, Podpora

Kako brez poplave spraviti vodo na mlin šolske geografije

Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije je 15. aprila pripravila usposabljanje za učitelje geografije. Usposobiti so želeli učitelje, da bi učence in dijake bolj usmerjali v razmišljanje o gospodarjenju z vodami in nazorneje uporabljali vodo, kot naravni dejavnik, za didaktično ponazarjanje pokrajinskih procesov. Predstavili so…

Znati … pomeni reševati
24. 04. 2015 / Izpostavljeno, Podpora

Znati … pomeni reševati

Na Zavodu RS za šolstvo je 23. aprila potekalo delovno srečanje pedagoških svetovalcev družboslovnega področja. Načrtovali so, kako bodo podpirali učitelje svojih predmetov v naslednjem šolskem letu. Marina Lukšič Hacin in Mateja Gliha z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti…

Kdor noče brati, mora pod kraljem klečati
23. 04. 2015 / Dogodki, Izpostavljeno

Kdor noče brati, mora pod kraljem klečati

Osnovna šola Horjul je 22. aprila pripravila bralno popoldne, na katerem so v kulturnem programu predstavili zgodbe, pesmi in kratke skeče o pomenu branja in učenja. Posegli so tudi v preteklost in predstavili pouk pred 90 leti in danes. V dveh krogih delavnic so si…