Zadovoljstvo uporabnikov z Arnesovimi storitvami – kratka anketa

Na Arnesu vsako leto skušajo ovrednotiti svoje delo, zato vas prosijo, če lahko odgovorite na 11 kratkih vprašanj in pomagate izboljšati njihove storitve.

Sodelovanje v anketi je anonimno, rezultati ankete pa bodo uporabljeni izključno za ovrednotenje dela in izboljšanje storitev, ki vam jih ponujajo. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 2 minuti.

Vir: