Razpis Erasmus+ 2014 – decentralizirane akcije

CMEPIUS organizira delavnice za potencialne prijavitelje s področja izobraževanja in usposabljanja, sprotne informacije pa redno objavlja na spletnih straneh.

Evropska komisija je decembra 2013 objavila razpis Erasmus+ 2014. Vsa razpoložljiva razpisna dokumentacija je pod tabelo z razpisnimi roki.

Sklepe za področja izobraževanja in usposabljanja najdete na podstrani razpisa E+ 2014 pod pasico SKLEPI KA2, sklep za področje mladine pa na spletnih straneh MOVIT. Prijavitelji bodo v 15 dneh po objavi pisno obveščeni o rezultatih.