Spletni Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2014/2015 sedaj na voljo

Na portalu SIO http://izobrazevanje.sio.si/ je objavljen spletni Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2014/15. V njem so zbrani seminarji kataloga KATIS, seminarji iz dodatne ponudbe ZRSŠ, seminarji in delavnice na poti do e-kompetentnosti, tematske konference ter svetovalne storitve.  Izvajanje seminarjev in delavnic na poti do e-kompetentnosti se bo pričelo v mesecu novembru 2014.

ZRSŠ z vami že 56 let!

naslovnica_katalog_ZRSŠ (1)