PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA UČITELJE IN ZAPOSLENE NA OSNOVNIH ŠOLAH v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja

V okviru trajnega strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja učiteljev in zaposlenih na osnovnih šolah v Sloveniji, ki ga morajo za svoje zaposlene organizirati šole, vam kot svojo redno ponudbo ponuja Inštitut za narodnostna vprašanja izobraževanje in usposabljanje o naslednjih tematikah in področjih:

  • Komunikacija v pluralnem okolju: Medkulturna komunikacija
  • Šola v globalni družbi: Različnost in upravljanje različnosti
  • Preprečevanje diskriminacije v šolskem in širšem okolju
  • Integracija posameznikov in skupnosti v okolje in družbo
  • Preprečevanje, upravljanje in razreševanje konfliktov: Splošni okvir, tehnike in metode (npr. kolegialna mediacija – peer mediation)
  • Pogajanja in tehnike pogajanj

Ker naslednje teme podpira tudi mednarodni projekt LeaCoMM pošiljamo vsem zainteresiranim v vednost. Več o ponudbi na tej povezavi: http://www.inv.si/Dokumenti/dokumenti.aspx?iddoc=704&idmenu1=287&lang=slo