Študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike

Na prošnjo več udeležencev bodo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani izvedli študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in matematike (ŠPIRI 14/15). Izvedba bo potekala tako, da bo približno pol programa v obliki konsultacij.

Začetek predavanj je v petek, 7. 11.2014.

Za več informacij (vsebino razpisa, urnik, način prijave …) glejte tukaj.

Letošnja izvedbabo  nepreklicno zadnja.

Matija Lokar