VIVID 2016 – Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorja sta Fakulteta za računalništvo in informatiko in Slovensko društvo Informatika.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference Informacijska družba in bo imela značaj posvetovanja. Letos se bo odvijala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.

Teme konference:

 • Digitalno opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Poučevanje računalniških znanosti
 • Didaktika e-poučevanja in učenja
 • Priprava in uporaba e-gradiv in e-storitev
 • Medijska pismenost in izobraževanje
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Izobraževalne delavnice

Pomembni datumi:

 • 19. september 2016 – oddaja prispevkov
 • 19. oktober 2016 – obvestilo avtorjem
 • 28. oktober 2016 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov

Informacije

vivid