Kaj o nacionalnem preverjanju znanja menijo učenci

Poleti je Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije objavilo rezultate ankete, ki je bila o odnosu do NPZ opravljena med učenci 6. in 9. razredov osnovnih šol.

V 6. razredu je odgovorilo 2800 učencev ali 1/6 vseh, ki so pisali NPZ iz slovenščine matematike in angleščine. V 9. razredu je odgovorila več kot 1/5 učencev, ki so bili preverjani iz slovenščine, matematike, angleščine, fizike, zgodovine in likovne umetnosti. Odgovorili so na več kot 20 vprašanj in odgovori ponujajo odlično izhodišče za razmislek o vlogi in pomenu NPZ v petkotniku učenec – učitelj – šola – starši – sistem oz. ministrstvo.

mocPodatki, ki zavračajo prevladujoče mnenje, da se učenci pisanja NPZ lotevajo neresno.

ravnateljiSpletna stran združenja

About Lipovšek

Iskalec možnosti, da bi bil pouk učinkovitejši in za učitelja manj naporen