Nagrada Evropske komisije za uspešen projekt Centra za mednarodne odnose

Projekt Centra za mednarodne odnose Učni načrti osnovnih šol, obogateni z vsebinami o Evropski uniji je prejel nagrado Evropske komisije ‘zgodba o uspehu’. Nagrado podeljuje ekspertna skupina Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Ta je pri izboru nagrajenih projektov ocenjeval kakovost, pomen in rezultate projektov.

V projektu so sodelovali strokovnjaki Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete UL ter učitelji in učenci 10 osnovnih in 3 srednjih šol iz vse Slovenije ter eksperti Zavoda RS za šolstvo. Najvidnejši rezultat projekta, ki ga Center za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede izvajal v šolskem letu 2014/2015, je interaktivna e-knjiga z 18 učnimi urami za 6 predmetov v osnovni šoli za izvajanje v učnih načrtih zastavljenih ciljev, a obogatenih z vsebinami o EU. E-knjiga ima tudi  inovativne oblike preverjanja znanja. Z rezultati projekta je bila predstavljena Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, ki jo je priporočilo v okviru Šole za ravnatelje.

Več na spletni strani FDV.

priprave Naslovnica zbirke 18 učnih priprav na pouk.

About Lipovšek

Iskalec možnosti, da bi bil pouk učinkovitejši in za učitelja manj naporen