Zbirka sprotnih priprav za različne predmete

Knjižica s primeri učnih ur, ki so nastali v okviru projekta Erasmus+ KA2 InTime21, je le eden od rezultatov projekta InTime21. Cilj projekta, v katerem so sodelovale šole iz Avstrije, Danske, Finske, Italije, Poljske, Španije ter Slovenije, je bil izmenjava novih metod poučevanja ter različnih novih orodij.

V knjižici so primeri predmetnih področij (od tujih jezikov, naravoslovnih in družboslovnih predmetov do ekonomije in umetnosti), ki obravnavajo različne teme. Najpomembnejše med njimi so: ustvarjalnost, medkulturnost, komuniciranje in trajnostni razvoj. Pri obravnavi le-teh so uporabljene sodobne metode kot so obrnjeno, problemsko, sovrstniško in sodelovalno učenje, sodelovalno pisanje, design thinking, Sokratov seminar, točkovana diskusija, formativno spremljanje, kritično mišljenje, medpredmetnost, CLIL … ter različna orodja web 2.0. V kazalu je poleg  učne ure naveden še predmet ter uporabljena metodologija za hitrejši dostop do želenega.

Gradiva si lahko ogledate na povezavi.

brosura-kazalo1 Vsebinsko kazalo 1

brosura-kazalo2 Vsebinsko kazalo 2

brosura-kazalo3   Vsebinsko kazalo 3

era Naslovnica spletnega gradiva

Novico posredovala: Božena Rudolf

About Lipovšek

Iskalec možnosti, da bi bil pouk učinkovitejši in za učitelja manj naporen

One thought on “Zbirka sprotnih priprav za različne predmete

  1. jankoh
    6. 9. 2017 at 10:40

    Všeč mi je, da so rezultati projekta dosegljivi brez prijave in potrebe po odobritvi ali sporočanju ključev, navodil s strani kogarkoli. Dajmo slediti dobrim zgledom.

    Osebno bi si sicer želel, da je vsak primer rabe objavljen posebej, da si lahko ustvarim povezave na izbrane, komentiram …