Nova verzija Nacionalnih pravil za prijavitelje iz Slovenije za prijavo na decentralizirane akcije programa Vseživljenjsko učenje

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je 17. marca 2010 na spletnih straneh objavil novo verzijo Nacionalnih pravil za prijavitelje iz Slovenije za prijavo na decentralizirane akcije programa Vseživljenjsko učenje.

Sprememba je nastala pri Prečnem programu – Študijski obiski: Nacionalna merila upravičenosti – upravičeni prijavitelji za prejem dotacije v letu 2010 (poglavje III.6, podpoglavje III.6.3, točka a, str. 26).

Več informacij na strani Razpis programa Vseživljenjsko učenje za leto 2010.