Informativni dnevi

Ob objavljenem natečaju Ministrstva za šolstvo in šport »Natečaj za sofinanciranje rač. strojne, programske opreme in storitev, interakt. naprav s spremljajočo programsko opremo, eGradivi in storitvami in nekaterih omrežnih storitev in opreme VI zavodom v letih 2010 in 2011« smo v sklopu projekta e-šolstvo izvedli informativne dneve.

Namen informativnih dnevov je bil natančnejše informiranje predstavnikov VIZ-ov  o vsebini natečaja ter možnost individualnega svetovanja vodstvu šol (individualni pogovori ssvetovalci).  Informativne dneve smo organizirali na 11. lokacijah (po slovenskih regijah).  Informativnih dnevov se je udeležilo več kot 250 predstavnikov različnih VIZ-ov (ravnateljev, namestnik ravnatelja…).

V obdobju objave natečaja, je bilo izvedenih tudi več svetovanj preko e-pošte ter tlefona, kjer je vsak prijavitelj imel možnost pridobiti dodatne informacije. Na osnovi razgovora in izraženih mnenj ocenjujemo, da so potrebe VIZ-ov po opremljanju z računalniško strojno in programsko opremo zelo velike, prav tako so prav vsi zelo pozitivno ocenili sam natečaj ter opravljeno delo.