Terminski načrt izobraževanja učiteljev v gimnazijskih programih (februar-maj 2010)

Zavod RS za šolstvo objavlja Terminski načrt izobraževanja učiteljev v gimnazijskih programih – 2. krog v šol. letu 2009/10 (februar – maj 2010).

Spletna stran