Vključevanje šol v projekt e-šolstvo

V času od 01. 01. 2010 do 01. 04. 2010 se je v projekt e-šolstvo vključilo 380 novih vzgojno izobraževalnih zavodov (VIZ).
V projekt je tako od pričetka projekta do 01. 04. 2010 vključenih skupaj že 892 VIZ-ov. Vsem vzgojno izobraževalnim zavodom so svetovalci vodstvu šol predstavili  projekt, možnosti ki jih nudi projekt ter začrtali smernice dela za naprej.
Ugotavljamo, da sta področji spletnih učilnic ter interaktivnih naprav trenutno najaktualnejši. To pomeni, da je za ti dve področji največ povpraševanja in posledično se na teh področjih tudi postavlja največ vprašanj (težav).