Izobraževanja za učitelje v mesecu aprilu

V prvi tretjini meseca aprila 2010  smo v okviru projekta e-šolstvo za učitelje izvedli 30 seminarjev, katerih se je udeležilo 435 slušateljev. Polovica seminarjev je bilo  Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle, 6-krat pa se je izvedel seminar Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo ter še posamezni drugi seminarji iz Kataloga. Organizirali smo tudi 2 usposabljanji sodelavcev in sicer za seminar Sodelovalno delo v spletniku (blogu).

Do konca meseca aprila je planiranih  še 12 seminarjev s 177 prijavljenimi.