Sestanek svetovalcev pomurske regije

V torek, 06. aprila 2010 smo imeli Na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer redni sestanek svetovalcev pomurske regije. Namen sestanka je bil zagotoviti koordinirano strokovno delo. V sklopu dnevnega reda smo obravnavali sledeče tematike:

– pregled stanja na področju dela v regiji,
– organizacija tehnične pomoči,
– organizacija in izvedba didaktičnih svetovanj,
– predlogi izboljšav in plan dela za naprej
– razno.

V letu 2010 se je v projekt na novo vključilo 17 VIZ-ov, do maja pa načrtujemo vključitev še novih 28 VIZ-ov (skupno do sedaj 54). Izpostavila se je potreba po svetovanju s področja Varne rabe interneta ter potrebe VIZ-ov po tehnični pomoči.
Uvajanje novih svetovalcev po sistemu "mentorstva" teče po predvidenih načrtih, tako da je število usposobljenih svetovalcev vodstvu šol trenutno 11 (vseh VIZ-ov v regiji pa je 140).
Aktivnosti na področju svetovanja vodstvu šol tečejo v skladu s pričakovanji in načrtom, prav tako aktivnosti na področju tehnične pomoči. Področje didaktičnega svetovanja pa bomo intenzivirali v obdobju prihajajočem obdobju.

Vodja regije
Branko Meznarič