Skupno usposabljanje vseh sodelavcev projekta E-šolstvo

V soboto, 17. 4. 2010 bomo v Kranjski Gori v okviru konference SirIKT organizirali skupno usposabljanje vseh sodelavcev projekta E-šolstvo. 

Namen srečanja je pregled dejavnosti po posameznih področjih, predstavitev in dogovarjanje o možnostih vključevanja sodelavcev v izvajanje seminarjev in svetovanj ter podajanje usmeritev za nadaljnje delo.