Projekt e-šolstvo na Koroškem

Med načrtovanimi cilji o vključevanju v projekt eŠolstvo je vzpodbuden podatek, da so na Koroškem v projekt vključeni vsi vrtci in osnovne šole. VVZ-ji v Slovenj Gradcu, Dravogradu in Ravnah na Koroškem so vključeni v projekt samostojno, ostale enote vrtcev pa v okviru centralnih šol, podobno kot tudi podružnične šole. Vključenih je tudi nekaj enot obeh šolskih centrov in nekaj glasbenih šol. Predvidoma bodo tako vse enote vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so upravičeni do vključitve v projekt, vanj vključene še v tem koledarskem letu.
Kot drugje, tudi na Koroškem pomeni vključenost zavodov v projekt eŠolstvo zadovoljstvo na poti k povečanju uporabe IKT-ja pri delu na vzgojno-izobraževalnih zavodih. V ta namen smo poleg močne ekipe svetovalcev vodstvu šole organizirali tudi tehnično podporo, obenem pa usposabljamo učitelje, ki bodo prihodnja leta vodili seminarje in didaktična svetovanja na področju uporabe IKT pri pouku in vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Ker je področij usposabljanja veliko, vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo …