Poučevanje in učenje z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

SIRIKT 2010 bo na četrtem srečanju v kongresnem centru hotelov Hit Holidays Kranjska Gora postregel s pestrim izborom strokovnih predavanj, delavnic in simpozijev.
»Na poti k e-kompetentni šoli« pa je osrednja tema letošnje konference, ki je organizirana v okviru projekta E-šolstvo.
Konferenca SirIKT 2010, ki usmerja prihodnost izobraževanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije ter usposablja, ozavešča in izobražuje pedagoške delavce o uporabi IKT v izobraževalnih ustanovah, tokrat ponuja šest sklopov:

•    KONFeT konferenca (eTwinning) združuje učitelje, ki IKT in mednarodno sodelovanje vključujejo v pouk (12. 4. 2010 v Ljubljani)
•    Videokonferenca – največja slovenska videokonferenca, na kateri učenci in dijaki  predstavljajo svoje projekte in dejavnosti uporabe ITK pri pouku (13. 4. 2010)
•    Konferenca Arnes združuje uporabnike različnih ravni izobraževanja, raziskovanja in kulture v uporabi novih tehnologij in omrežnih storitev (14. 4. 2010 v Kranjski Gori)
•    Konferenca "Na poti k e-kompetentni šoli" za 21. stoletje z uporabo IKT na vseh stopnjah izobraževanja od vrtca do univerze (15. in 16. 4. 2010 v Kranjski Gori)
•    Konferenca "Na poti k e-kompetentni šoli"
, sekcija Vodenje za ravnatelje, ki želijo višji in kakovostnejši nivo informatizirane šole (16.4.2010 v Kranjski Gori)
•    Usposabljanje sodelavcev projekta E-šolstvo (17. 4. 2010 v Kranjski Gori).
Več o programu in pestrih spremljevalnih dejavnostih poglejte na www.sirikt.si