Usposabljanje sodelavcev projekta E-šolstvo (17. 4. 2010 v Kranjski Gori).

Sobotni program konference SIRIKT 2010 je namenjen usposabljanju sodelavcev projekta E-šolstva.
Na plenarnem predavanju bodo predstavljeni dosedanji dosežki v projektu E-šolstvo, Katalog seminarjev in svetovanj ter predlog standarda e-kompetentni učitelj, udeleženci pa bodo prejeli tudi navodila za delo v delavnicah, ki bodo potekale na daljavo.
S svojim prihodom nas bo počastil tudi Dan Buckley iz Fellow Education Imapct, ki bo delil svoje dragocene izkušnje razvijanja, izboljšanja in oblikovanja celostne strategije za preoblikovanje izobraževanja.
Sodelavci E-šolstva bodo na delavnicah po tematskih sklopih (naravoslovje, jeziki, vrtci, razredni pouk, geografija, zgodovina, državljanska vzgoja, psihologija, posebne potrebe, filozofija, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, športna vzgoja, računalnikarji, ravnatelji, dijaški domovi) pregledali stanje in naredili načrt razvojnega dela skupine ter predlog nadaljnjega dela področne skupine. Usposabljanje bo zaključeno v duhu druženja.