Objavljenih že 3500 gradiv

Slovensko izobraževalno omrežje je začelo nastajati že pred mnogimi leti. Eden od ciljev SIO spletišča je tudi zbiranje in vrednotenje gradiv, ki so razporejena po večih kriterijih:

  • za učeče in učitelje,
  • po stopnji izobraževanja,
  • po predmetnih področjih,
  • po vsebinah.

Naša želja je, da na enem mestu zberemo in hranimo čim več kvalitetnega in uporabnega gradiva. Zbrana so zelo raznovrstna gradiva: spletne povezave, dokumenti, prezentacije, animacije, SCORM paketi idr. Pomemben del gradiva so tudi e-gradiva, ki so nastajala v okvirju razpisov MŠŠ. Velik del gradiva smo zbrali uredniki posameznih področij. Seveda pa mi ne poznamo vsega, zato vabimo k sodelovanju vse uporabnike spletišča, da nam pomagate pri zbiranju in objavi novih gradiv.

V tem trenutku je zbranih in objavljenih okoli 3500 gradiv