Vključitev OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje v projekt e-šolstvo

Z vključitvijo v projekt e-šolstvo si v naši šoli obetamo učinkovitejšo rabo in smoternejši razvoj IKT. Všeč nam je, ker je vsaka šola obravnavana individualno in se na podlagi analize trenutnega stanja pripravi akcijski načrt razvoja na področju IKT.
Zelo veliko si obetamo na področju usposabljanja oz. izobraževanja strokovnih delavcev šole. Z dograditvijo prizidka k šoli, ki bo končan do konca meseca avgusta tega leta, bomo končno imeli ustrezno računalniško učilnico.
S sodelavcem, ki v okviru projekta nudi podporo naši šoli smo dogovorjeni za nudenje tehnične pomoči pri vzpostavitvi nove računalniške učilnice. V naši šoli smo zadovoljni z dosedanjim sodelovanjem v projektu e-šolstvo. Verjamemo, da bomo s pomočjo projekta e-šolstvo strokovnim delavcem in učencem omogočili lažje in učinkovitejše delo.  

Ivan Kovačič, ravnatelj Osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje

Related Links