Izšla je 6. številka Priložnosti: Odprtost in dostopnost programa VŽU za predstavnike ranljivih skupin

Izšla je nova tematska številka glasila "Priložnosti": Odprtost in dostopnost programa VŽU za predstavnike ranljivih skupin, ki jo izdaja Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

V tokratni tematski številki Priložnosti so poskušali s praktičnimi primeri prikazati paleto možnosti, ki so v okviru programa Vseživljenjsko učenje (program VŽU) na voljo osebam iz ranljivih družbenih skupin ter vsem, ki se ukvarjajo z njihovim izobraževanjem in usposabljanjem.

Možnost, da svoja videnja in izkušnje delijo z nami, so v tej številki dali tudi organizacijam, ki sicer doslej še niso sodelovale v programu VŽU, vendar pa njihovo delo pomembno prispeva h kakovostnemu vključevanju omenjenih predstavnikov družbe v življenje in na trg dela.

Knjižnica z vsemi številkami Priložnosti

6. številka Priložnosti (pdf dokument)