V maju 2010 bo objavljen nov razpis za CMEPIUS ocenjevalce

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja obvešča, da bo predvidoma v mesecu maju 2010 objavljen nov razpis za CMEPIUS ocenjevalce.

Namen razpisa je dopolniti obstoječi seznam CMEPIUS ocenjevalcev z dobrim poznavanjem evropskih in slovenskih politik ter stanja in novih trendov na vsaj eni izmed ravni izobraževanja in usposabljanja za pomoč pri izvajanju naslednjih nalog:

  • ocena predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov,
  • ocena in spremljanje projektov,
  • posebne študije, povezane s področji delovanja CMEPIUS-a.

Ocenjevanje bo potekalo v okviru naslednjih programov:

1. Program VŽU:

  • Comenius: predšolsko in šolsko izobraževanje,
  • Erasmus: terciarno izobraževanje – višje strokovno in visokošolsko izobraževanje,
  • Leonardo da Vinci: poklicno izobraževanje in usposabljanje,
  • Grundtvig: izobraževanje odraslih,
  • Prečni program – Študijski obiski: obiski strokovnjakov v izobraževanju in poklicnem usposabljanju.

2. Program CEEPUS: srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev.

Za dodatna vprašanja in pojasnila so dosegljivi na:

CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01 586 42 73,
elektronska pošta: ocenjevalci@cmepius.si