Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2010

Na straneh Ministrstva za šolstvo in šport je objavljen Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2010. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 611.118,00 EUR. Datum zaključka razpisa je  07.05.2010.

S programi in dejavnostmi, ki so predmet tega razpisa pa v Sloveniji uresničujemo izvajanje Letnega programa izobraževanja odraslih v RS za leto 2010.

Več na spletnih straneh:

http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/

in

http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1061