Strokovna razprava: Javna mreža za izobraževanje odraslih: znanje med pravico posameznika in javnim interesom

Na Andragoškem centru Slovenije v okviru naloge Strokovne razprave v podporo kakovosti sistema izobraževanja in učenja odraslih v letu 2010 pripravljajo tematske okrogle mize po področjih, ki jih Akcijski načrt za izobraževanje odraslih: Za učenje je vedno pravi čas opredeljuje kot tista področja, na katerih je potrebno doseči nov kakovostni preboj.

Tretjo od osmih poglobljenih strokovnih razprav z naslovom Javna mreža za izobraževanje odraslih: znanje med pravico posameznika in javnim interesom bodo izvedli 10. maja 2010.

K sodelovanju so povabili ugledne strokovnjake iz ministrstev, javnih zavodov, fakultet, društev in izobraževalnih organizacij za odrasle, ki bodo obravnavano temo osvetlili iz različnih zornih kotov.

Več informacij