Seminar “e-Mehanika in gradnja spletne skupnosti za mehaniko”

Vabilo na seminar – e-Mehanika in gradnja spletne skupnosti za mehaniko

Spoštovani,

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije skupaj z Evropskim socialnim skladom vodi in financira razvoj e-gradiv za potrebe slovenskega šolstva.

V okviru projekta e-šolstvo je tako v letu 2009 in 2010 nastajalo skoraj 100 novih e-gradiv, med katerimi je tudi gradivo za podporo pouka pri mehaniki in strojnih elementih.

V gradivu je zajeto delo, ki smo ga skupaj z soavtorji ustvarjali od leta 1994, prenovljeno in dopolnjeno, skupaj z nekaj novimi poglavji iz področja strojnih elementov in konstruiranja. Največja novost je spletno mesto za e-gradiva, ki je zasnovano kot socialno omrežje, kjer sodelujemo vsi. Dodajamo dopolnilni učni material, ustvarjamo povezave na drugo gradivo, komentiramo in skupno ustvarjamo boljše vsebine za pouk. Gradiva lahko najdete na spletnem mestu http://www.odos.si/vsebine  

Za razširjanje informacij o gradivih in njihovi učinkoviti uporabi pri izobraževalnem delu zato razpisujemo dva uporabniška seminarja in sicer:

    •    Velenje, petek,   7.5 ob 14:00, zaključek seminarja 21.5 ob 14:00
    •    Velenje, petek, 14.5 ob 14:00, zaključek seminarja 21.5 ob 14:00
(obe skupini imata zaključni del delavnice skupen)

Seminarji po novi shemi potekajo delno v razredu in delno preko spleta. Začetni in zaključni del je skupen, vmes po navodilih poteka sodelovalno delo na daljavo. Seminar prinaša 1,5 točke.

V prilogi najdete dodatne informacije o seminarju. Za prijave pišite na igor.razbornik@pia.si z navedbo imena in priimka ter želenega datuma seminarja.

Related Files