Vpis v srednje šole za šolsko leto 2010/2011 in omejitve vpisa

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport so objavljeni potrebni podatki o vpisu v srednje šole in seznam srednjih šol, ki so omejile vpis v 1. letnik za šolsko leto 2010/11.

Na isti spletni strani je tudi razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2010/2011, dostop do stanja prijav in arhiva podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazci in gradiva.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport:

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Seznam srednjih šol, ki so omejile vpis pa na:

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/vpis/2010/Seznam_omejitev_SS_7_5_2010.doc