Predstavitev projekta e-šolstvo na OŠ Braslovče

V okviru rednih srečanj ravnateljev in njihovih namestnikov osnovnih šol Zgornje Savinjske doline, bo 12. maja  na OŠ Braslovče predstavitev projekta e-šolstvo.

Seznanili se bodo o prednostih in pridobitvah vključitve šole v projekt ter o storitvah, ki so jih deležni vključeni v projekt e-šolstvo na poti do statusa e-kompetentne šole.

Podobno srečanje, takrat v okviru rednega aktiva ravnateljev srednjih šol v Celju, bo v ponedeljek, 17. maja – na Poslovno-komercialni šoli Celje.