Sodelovanje v spletnih učilnicah/skupnostih

V okviru projekta E-šolstvo izvajamo trajno usposabljanje izvajalcev za svetovanje na področju uporabe spletnih učnih okolij. Ti svetovalci svetujejo pri izdelavi spletnih učilnic za rabo v razredih, izvajajo promocijo e-gradiv, seznanjajo s primeri dobre rabe.

V okviru usposabljanja rase tudi nabor primerov dobre rabe spletnih učnih okolij, med katerimi velja izpostaviti primer spletne zbornice in uporabe e-gradiv.