Učitelj in napredek – kdo bo koga?

Že stari misleci so vedeli, da je lahko dober učitelj le tisti, ki s pridobljenim znanjem v preteklosti razume in sprejema nove stvari v okolju, ki se spreminja. Danes pa je vseživljenjsko učenje že stalnica.

Učencem lahko podamo znanje na več načinov. In več načinov poznamo, lažje delamo. Današnji čas narekuje stik z multimedijsko tehnologijo. Interaktivne table (IT) so že v šoli in se vedno bolj uveljavljajo pri pouku.

V prihodnosti nas čaka še več novosti. Ena takih je ˝multitouch table˝ ali po slovensko, »tabla z mnogimi dotiki«.

Poglejmo na spletno stran.  Zamislimo si mizo na kateri lahko dela več učencev hkrati, mi se posvetimo manjši skupini, ostalim pa na »multimizi« ni dolgčas, ker jim omogočimo delo s pripravljenim gradivom. Kot primer je na povezavi predstavljena igra, v prihodnosti pa bodo tudi učne vsebine.

Interaktivna dejavnost učencev nam omogoča večje sodelovanje in razumevanje snovi. »I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Confucius«, je že multimedijsko podprto na spletnih straneh. Če niste ravno anglist si lahko pomagate z Google prevajalnikom  tako, da kopirate besedilo in ga vstavite v prevajalnik, ki vam besedilo prevede. Sicer ne preveč slovensko, vendar do te mere, da razumete pomen besedila. To je še nekaj, kar omogoča nova tehnologija in je prav, da izkoristimo.

In kako deluje »multitouch tabla«. Nekatere delujejo s pomočjo kamere, ki je pod tablo in zaznava različne predmete in njihovo gibanje. Druge pa delujejo kot ekran na dotik, vse pa je podprto z računalniško programsko opremo.

»Multitouch table« so danes bolj namenjene reklamam in podjetjem, vendar bo padla cena, razvili se bodo novi programi in hitro bo med nami. Zato je prav, da učitelji sledijo novostim.

Povzeto po prispevku Bogdana Šilerja