Imagination at work

Predstavljamo možnost zanimivega in enostavnega risanja na spletni i-tabli »Imagination at work« v prevodu »domišljija na delu«.

Ko vstopamo na spletno stran,  nas z uvodnimi slogani in zanimivo animacijo avtorji vabijo, da skupaj s prijatelji rišemo in izmenjujemo ideje na večuporabniški spletni i-tabli.

Okolje je uporabniku prijazno, saj so vsa orodja priročna in jasna, poleg individualnega omogoča tudi sodelovalno ustvarjanje izdelka več uporabnikov hkrati.  Na spletni i-tabli lahko rišemo, barvamo, vključujemo like, črte in žige in pišemo. Ko zaključimo z delom lahko izdelek natisnemo ali pa si ogledamo ves postopek ustvarjanja v obliki animacije.  Žal se animirani izdelek shranjuje le na spletni strani, povezavo do njega pa dobimo po e-pošti.