Posvet: Ustvarjalni pristopi

Ustvarjalni pristopi na področju spodbujanja jezikovnih zmožnosti otrok in smiselne uporabe IKT v vrtcu.

Zavod RS za šolstvo (Programska skupina za predšolsko vzgojo) organizira za ravnatelje in ravnateljice vrtcev ter izvajalce in izvajalke študijskih skupin posvet z naslovom Ustvarjalni pristopi na področju spodbujanja jezikovnih zmožnosti otrok in smiselne uporabe IKT v vrtcu.

Posvet bo potekal 10. junija 2010 v Cerkljah na Gorenjskem.

Posvet pripravljamo kot zaključni dogodek delovanja mreže mentorskih vrtcev v š. l. 2009/10, s katerim želimo zaokrožiti delo v mentorski mreži vrtcev in študijskih skupin. Zato smo k sodelovanju povabili tako strokovne delavce iz prakse kot priznane strokovnjake s tega področja.

Vir: Zavod RS za šolstvo