Mednarodno tekmovanje ThinkQuest International Competition 2011

Mednarodno tekmovanje ThinkQuest International Competition 2011

Z veseljem vam pošiljamo informacije o mednarodnem tekmovanju ThinkQuest International Competition 2011, ki bo potekalo med avgustom 2010 in aprilom 2011. Mednarodno tekmovanje ThinkQuest spodbuja učence k reševanju resničnih svetovnih problemov, jih spodbuja h kritičnemu
razmišljanju, medsebojnemu sodelovanju in k uporabi tehničnih veščin.

Učenci z mentorjem se bodo lahko prijavili na 3 razpisane nivoje.

S prijavo na Think Quest Projects, bodo učenci lahko:

  • uporabljali ThinkQuest Project okolje, kjer bodo izdelali spletno stran z izbranim učnim projektom.

S prijavo na Think Quest Digital Media, bodo učenci lahko:

  • uporabljali orodja za digitalne medije in izdelali blog/članek, spletno stran, računalniško animacijo, zbirko fotografij, video ali kombinacijo vsega naštetega.

S prijavo na Think Quest Application Development, bodo učenci lahko:

  • razvili spletno aplikacijo v kateremkoli programskem jeziku, programski opremi in v razvojnem okolju po lastni izbiri.

Za več informacij o tekmovanju, sodelovanju, načinu ocenjevanja in nagradah, si oglejte spletno stran ThinkQuest Competition Portal.

Če menite, da je to tekmovanje zanimivo tudi za učence vaše šole, prosim izpolnite priloženi vprašalnik in nam ga pošljite do 04 junija 2010 po faksu na številko 01/588 88 01, ali po pošti na naslov: Oracle Software d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, za Andreja Pleška, lahko pa tudi na email naslov Andreja Pleška.
Za vsa vprašanja in nadaljnje informacije pa prosim kontaktirajte Tanjo Resnik Zorič  po telefonu 01/588 88 38.

Oracle Education Foundation