Usposabljanje za izvajalce svetovanj in seminarjev za delo z interaktivno tablo

V letošnjem šolskem letu je veliko šol na novo opremilo svoje učilnice z i-tablami različnih proizvajalcev. Veliko uporabnikov (učiteljev) se želi za delo z i-tablo ustrezno usposobiti, zato se udeležijo seminarja Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo.

Ker je glede na povpraševanje po omenjenem seminarju, izvajalcev občutno premalo, so člani predmetnega področja za i-table pripravili usposabljanja izvajalcev svetovanj in seminarjev za delo z i-tablo.

Prvo usposabljanje je bilo že jeseni 2009 na OŠ Šmartno pod Šmarno goro, naslednje je potekalo na ESIC v Kranju, zadnje v tem šolskem letu pa poteka od 3.6.2010 na Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Na usposabljanje v Kranju se je prijavilo 45 udeležencev – sodelavcev projekta e-šolstvo iz cele Slovenije.

Najprej so se udeležili 24-urnega seminarja, ki je potekal delno v živo in delno na daljavo, nato pa so na tretjem srečanju v živo udeleženci predstavili svoje gradivo za svetovanje.

Udeleženci usposabljanj, ki želijo postati izvajalci svetovanj in seminarjev – morajo torej:

  • opraviti 24-urni seminar z naslovom Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo,
  • pripraviti in izvesti svetovanje z naslovom Postanimo interaktivni na i-tabli v 4 urah  za svoje predmetno področje pred člani predmetnega področja za i-table,
  • opraviti vsaj tri asistence na seminarjih, ki jih izvajajo že potrjeni izvajalci.

Z zadostnim številom usposobljenih izvajalcev bomo lahko zadostili potrebam po svetovanju in izvajanju seminarjev, saj si želimo, da se i-tabla v šolah ne uporablja le za pisanje in projekcijo, ampak, da izrabimo vse njene prednosti in s tem pripomoremo h kvalitetnejšemu pouku.

 

Pripravila: Nataša Jeras
(članica razvojne skupine za i-table)