Usposabljanja sodelavcev e-šolstva

V okviru projekta E-šolstvo se na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije iz meseca v mesec izobrazi in usposobi več pedagoških delavcev.
V mesecu maju je bilo na vzhodu Slovenije izvedenih več kot 30 seminarjev, 8 usposabljanj in 5 seminarjev s področja e-gradiv.
Pester nabor seminarjev je bil s področij: Sodelovalno delo v spletni učilnici Moodle, Interaktiven in dinamičen pouk z i-tablo, Spletna predstavitev VIZ, Spletna učilnica kot matematično okolje, Izrabimo IKT za kakovostnejši pouk kemije, Digitalna fotografija 1, Izdelana predstavitev, Uporaba IKT v vzgojnem delu v dijaških domovih. Pohvalimo se lahko z novostjo, seminarjem z nazivom Si beliš glavo z notami uspešno.
Sodelavci e-šolstva so se usposabljali na področjih: Sodelovalno delo v SU Moodle, Temeljni seminar za svetovanje na področju razrednega pouka in Izobraževanje svetovalcev vodstvu šol.
Področje seminarjev za e-gradiva pa so bila: Računalniška podpora praktičnemu delu pri pouku biologije, Uporaba e-gradiva zgradba, raznolikost in soodvisnost živega pri pouku biologije.
Prepričani smo, da je prihodnost šolstva na pravi poti, saj velja izpostaviti, da je v šolstvu vedno več zainteresiranih za vsebine IKT.

Pripravila Jelka Stankovič