Študijski program izobraževanja iz računalništva in informatike

Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko razpisuje vpis v študijski program izobraževanja iz računalništva in informatike. Kandidati si bodo po uspešno zaključenem programu pridobili ustrezna dopolnilna znanja za poučevanje računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah), za izbirni predmet Računalništvo v osnovni šoli in za Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti. Trajanje študija bo v skupnem obsegu 405 ur praviloma ob petkih popoldan (po 13. oz. 14. uri) in ob sobotah dopoldan.

Podrobnejše informacije o programu (urnik, predmetnik, …) lahko kandidati dobijo:

na Internetu na naslovu http://spiri.fmf.uni-lj.si

ali po elektronski pošti Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si

in na tel. številki 01 4766-673.