Razvoj naravoslovnih kompetenc

Kakšne so in/ali kakšne bi morale biti kompetence udeležencev učnega procesa v naravoslovju so se na Fakulteti za naravoslovje in matematiko s sodelavci spoprijeli v projektu Razvoj naravoslovnih kompetenc.

Uvodoma so zapisali da se projekt izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, z namenom izboljšanja kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.

Med cilji projekta je zapisano:

"Razviti didaktične strategije in pristope predvsem na tistih področjih naravoslovnega vedenja, ki bodo pomembno vplivali na družbo prihodnosti. Izvajalci bodo v okviru projekta razvili strategije, metode in tehnike, ki bodo zagotovile uspešno prevajanje znanstvenega znanja v šolsko znanje ter poskrbeli tudi za samo promocijo naravoslovja."

Veliko več pa na uradni spletni strani projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc.