Delovne skupine za uvajanje IKT v projekte konzorcijev

V torek, 8. junija 2010, je na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani potekal 1. sestanek delovnih skupin za uvajane IKT v projekte konzorcijev.
Predstavljene so bile splošne informacije o:

  • projektu e-šolstvo in
  • načinu dela delovnih skupin.

V nadaljevanju bodo delovne skupine opredelile potrebe, cilje, način dela in okvirno dinamiko doseganja ciljev.