Na Koroški regijsko srečanje sodelavcev eŠolstva

V začetku junija je bilo na Drugi OŠ Slovenj Gradec regijsko srečanje svetovalcev v projektu eŠolstvo. Prisotnih je bilo kar 24 svetovalcev od 37.
Najbolj veseli dejstvo, da so svetovalci koroške regije iz skoraj vseh VIZ-ov Koroške in prihajajo iz ustanov vseh stopenj – od vrtcev in glasbenih šol – do osnovnih, srednjih in višjih šol, pokrivajo pa kar vsa predmetna področja. Ponosni so kajpak tudi na predstavnike v območni enoti ZRSŠ.

Na regijskem srečanju so se svetovalci spoznali:
– s stanjem na projektu v slovneskem merilu,
– s stanjem projekta na Koroškem,
– s prenovljenim portalom SIO, katalogom izobraževanj in svetovanj,
– tudi med sabo.

Posvetili so se svetovanjem za učitelje in naredili načrt dela, del srečanja pa so namenili tudi uporabi informacijskega sistema ODOS, kjer jim je pomagal vedno prijazni Domen Kovačič.

Še posebej so veseli da so Koroškem uspeli v projekt vključiti kar 82 od 85 VIZ-ov, ki so upravičeni do sodelovanja v projektu in tako beležijo rekordno 95% vključenost VIZ-ov v projekt.
Naslednji korak, ki ga bodo poskušali čimbolj množično realizirati v naslednjih mesecih je pospešeno izvajanje svetovanj za učitelje, še posebej svetovanja "Motivacija in usmerjanje učiteljev", s katero želimo učitelje po aktivih seznaniti z e-gradivi in usposabljanji na njihovih predmetnih področjih.

Podatke je posredoval Dušan Klemenčič.