Prva tematska številka Biltena E-šolstvo

V projektu E-šolstvo potrebujemo za aktualno seznanjanje vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) tudi  biltene, ki bodo s tematskimi številkami informirali o določenih temah.

Tematske izdaje biltena E-šolstvo bo pripravljalo E-središče.

Prva tematska številka biltena »Predstavitev E-šolstva za srečanje ravnateljev« je namenjena predstavitvi projekta E-šolstvo, njegovega delovanja in organizacije. Upamo, da bo bilten s svojo vsebino prispeval na poti vključevanja VIZ v projekt E-šolstvo.

Bilten bo izhajal priložnostno glede na aktualnosti v projektu E-šolstvo. Izvod biltena vam bomo posredovali na vaš elektronski naslov. Prav tako bo tematski bilten  dostopen tudi na portalu www.sio.si, kjer lahko najdete več vsebin o aktivnostih projekta E-šolstvo.

Related Files