unisVET – uvajanje novih izobraževalnih programov

Projekt ‘unisVET’ Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev je 4-leten projekt in vključuje šole s področij ekonomije, poslovanja, predšolske vzgoje in frizerstva.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za šolstvo in Evropskega socialnega sklada.

Kot uraden začetek projekta se šteje datum razpisa Ministrstva za šolstvo in šport, v okviru ‘Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013’ –  4. 4. 2008, aktivnosti pa se bodo zaključile z 31. 12. 2012.

Temeljni cilj projekta je širitev razvojnega potenciala v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter vključevanje in sodelovanje razvojnih timov v šolah, kar bo omogočilo razvojne preboje v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kar so potrdili tudi predstavniki MŠŠ.

Konkretni cilji projekta pa so usmerjeni predvsem na vključevanje strokovnih delavcev in dijakov na šolah ter uvajanje sistema celovite kakovosti v šole.

Več informacij dobite ob kliku na zavihek PROJEKTI in na http://www.unisvet.si/