IKT in Prva gimnazija Maribor

Na Prvi gimnaziji Maribor smo si v šolskem letu 2009/10 med drugim zadali cilj večje vključevanje IKT v pouk. Izvedli smo tri notranja izobraževanja, ki so jih v obliki pedagoških delavnic izvajali učitelji šole.
Ugotovili smo, da je potreba po vsebinah IKT večja kot jo lahko ponudimo sami, zato smo se prijavili v projekt E-šolstvo. Po uvodnih sestankih in predstavitvi projekta kolektivu, smo se dogovorili za nadaljnja svetovanja.

Tako so bila izvedena:

  • 4 svetovanja iz področja uporabe i-table,
  • 1 svetovanje s področja Varnosti na spletu,
  • 2 svetovanji s področja osnov IKT in
  • 1 svetovanje za uporabo video konference.

Velika večina učiteljev je svetovanja dobro sprejela, saj so jim ponudila ideje za uporabo pri pouku.
Pri tem so pridobili kar nekaj teoretičnih in praktičnih znanj, ki jim bodo koristila pri uvajanju IKT v pouk. Evalvacijski vprašalnik, ki smo ga izvedli na šoli je v segmentu želj po izobraževanju pokazal, da bo izobraževanje na področju IKT eden izmed pomembnih ciljev tudi v prihodnjem šolskem letu.

Veseli smo, da smo vključeni v projekt, saj nam dobro izobraženi sodelavci projekta nudijo potrebna znanja na kvalitetni ravni.

Pripravila Brigita Praprotnik