Projekt E-šolstvo na enem mestu združuje izobraževanja in usposabljanja učiteljev ter drugih strokovnih delavcev

Minuli mesec je kljub zaključku šolskega leta projekt E-šolstvo zaznamoval pester nabor izobraževanj, usposabljanj, delovnih srečanj in konferenc.

V okviru projekta E-šolstvo se je v mesecu juniju na različnih področjih izobrazilo in usposobilo več kot 788 posameznikov. S področja izobraževanja so potekali seminarji na temo sodelovalnega dela v spletni učilnici Moodle, spletne predstavitve VIZ, interaktivnega in dinamičnega pouka z i-tablo. Področje usposabljanja je minilo v znamenju tehničnega usposabljanja, interaktivnega in dinamičnega pouka z i-tablo, izobraževanja sodelavcev seminarja Priprave matematičnih gradiv s programsko opremo, nameščanje “WIN” računalnikov preko omrežja in interaktivnosti na i-tabli.

Nenazadnje pa sta minuli mesec zaznamovala tudi delovno srečanje sodelavcev in svetovalcev E-šolstva Koroške regije ter Spletna poletna šola CoLoS.

Pripravila Jelka Stankovič