Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin

Na portalu KAMRA so uvodoma zapisali, da je regijski portal KAMRA "…spletni informacijski sistem, ki združuje vsebine s področja domoznanstva kot jih zdaj na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne in druge ustanove. Na osnovi vzajemnega sodelovanja vpeljuje sistematičen, postopen in kooperativen pristop k uresničevanju poslanstva sodobnih knjižnic, to je zbiranja, ohranjanja in omogočanja dostopa do tradicionalnega in elektronskega gradiva.

Z vzpostavitvijo portala KAMRA se partnerji konzorcija portala KAMRA, to je 10 osrednjih območnih knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica in Zveza splošnih knjižnic, odzivajo na pobude Evropske unije, slovenske države in sledijo zahtevam, ki jih pred njih postavljajo uporabniki.

Ob Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si), ki v svojo digitalno zbirko vključuje nacionalno pomembno gradivo, ostaja velik del kulturne dediščine v lokalnih kulturnih ustanovah nedostopen. Koncept portala KAMRA je, da tem organizacijam daje na voljo infrastrukturo, vzdrževanje in usposabljanje, da bodo lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavile v elektronski obliki preko svetovnega spleta.
Osrednje območne knjižnice (OOK) so s povečanim izborom gradiva, svetovalno vlogo in koordinacijo domoznanske dejavnosti na svojem območju dobile posebno mesto, kjer se steka in posreduje znanje, informacije in gradivo. OOK se na svojem območju povezujejo z vsemi drugimi splošnimi knjižnicami območja, pri koordinaciji domoznanske dejavnosti in uvajanju novih storitev pa se srečujejo tudi z drugimi akterji s področja kulture.

Sodelovanje pri vzpostavitvi portala KAMRA izkorišča ta poseben položej OOK in jih razvija v centre, ki bodo tako tehnološko kot vsebinsko zmožni koordinirati dejavnosti na območjih, ki jih pokrivajo."

Osnovna forma je postavljena v slovenskem, angleškem, italijanskem in madžarskem jeziku.

Vir: http://www.kamra.si