Predstavitev projekta E-šolstvo v okviru sklicev ravnateljev po regijah

V okviru načrtovanih srečanj z ravnatelji, ki jih ima Zavod za šolstvo v organizacijskih enotah, smo umestili tudi predstavitev projekta E- šolstvo. Srečanja z ravnatelji so bila v juniju in se bodo nadaljevale še v avgustu. Na srečanjih smo  še posebno izpostavili vlogo ravnatelja pri vključevanju šole v projekt E-šolstvo. Predstavili smo usmeritve za delo v projektu E -šolstvo za šolsko leto 2010/2011in ravnatelje seznanili z načrtovanjem izobraževanja, ki bo namenjeno njim. Program izobraževanja za ravnatelje bo predstavljen na srečanjih v oktobru 2010.

Pripravila Marija Mustar