Svetovalni dan na OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici

Osnovna šola Milojke Štrukelj iz Nove Gorice aktivno sodeluje v projektu e-šolstvo. Na šoli deluje e-tim, ki skrbi, da se tudi  s pomočjo IKT izvaja kvalitetno poučevanje. Na podlagi načrta so se v tem šolskem letu izvedle na šoli različne dejavnosti, od seminarja Spletna predstavitev VIZ, svetovanja za pripravo novega šolskega spletišča, svetovanja na temo Varna raba interneta do tehnične podpore in raznih strokovnih svetovanj.

Seveda brez podpore vodstva ne gre, ravnateljica ga. Tatjana Krapše pravi: »Z uvajanjem novega načina izobraževanj v obliki svetovanj smo zelo zadovoljni, saj je prilagojen konkretnim potrebam učiteljev in nudi možnosti prilagajanja.  Vesela sem, da na šoli deluje e-tim, ki spodbuja k uvajanju novih tehnologij, seznanja z novostmi, skrbi za šolsko spletišče in organizira izobraževanja in svetovanja.«

V tem tednu so izvedli dan svetovanj za različna predmetna področja:

  • geografija,
  • razredni pouk,
  • kemija,
  • likovna vzgoja,
  • matematika,
  • i-tabla v 4-ih urah,
  • timsko izdelovanje prezentacij in spletnih strani pri pouku tujih jezikov.

Udeleženci so bili nad svetovanji navdušeni, strinjajo se s takim načinom izobraževanja, ker je bolj individualno, praktično naravnano, ponuja možnosti zbiranja primerov dobre prakse, omogoča izmenjavo izkušenj in aktivno vlogo udeležencev. Nova znanja bodo pripomogla k novi dinamiki pouka in ne nazadnje tudi k popestritvi le-tega.

V naslednjem šolskem letu bodo nadaljevali z usposabljanjem učiteljev na področju uporabe IKT v učnem procesu.