Video in slikovni vodiči za uporabo spletnih učilnic

Spletne učilnice Moodle so med najbolj razširjenimi v slovenskem šolstvu in najbrž tudi izven njega. O uporabi spletnih učilnic je veliko navodil in dokumentacije.

Tokrat vabimo, da pogledate na spletno stran Centra RS za poklicno usmerjanje, kjer so številni video in slikovni vodiči za uporabo spletne učilnice Moodle.

Tisti, ki se z uporabo IKT v šolstvu ukvarjajo že dalj časa, da ne omenjamo tistih, ki ste zraven od začetka, boste na vodičih gotovo spoznali nasmejan obraz Viljenke Šavli.

Z veseljem se torej odpravite na http://www.cpi.si/spletne-ucilnice.aspx