Natečaji za pridobivanje novih e-gradiv 2

V okviru projektov skupine NAUK razpisujemo 5 natečajev za naslednja predmetna področja:

  • Matematika za srednje šole,
  • Logika,
  • Fizika za osnovne šole,
  • Fizika za srednje šole,
  • Računalništvo in informatika.

Z natečaji želimo širiti uporabo IKT v izobraževanju in spodbuditi sodelovanje učiteljev in druge zainteresirane javnosti pri nastajanju novih e-gradiv.


Namen natečajev je pridobivanje novih e-gradiv oziroma scenarijev za predmetna področja matematike za SŠ, fizike za OŠ in SŠ, logike ter računalništva in informatike (OŠ, SŠ, VŠ). Izdelano gradivo oziroma scenarij mora vsebovati teme, ki so zajete v učnem načrtu posameznega predmeta.


Natečaji so objavljeni na spletni strani

http://www.nauk.si/izobrazevanja/natecaji-za-pridobivanje-novih-e-gradiv-2.


Skupina NAUK – http://www.nauk.si