Raziskave na področju IKT: tehnologija, ki jo financira EU, pomaga reševalcem pri reševanju življenj

V okviru raziskovalnega programa za informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) WORKPAD, ki ga financira EU, so bile razvite računalniške aplikacije, ki ekipam za posredovanje v naravnih nesrečah omogočajo hitro in učinkovito usklajevanje in komunikacijo, da lahko rešijo čim več življenj. Evropska komisija je prispevala sredstva v višini 1,85 milijona evrov.

Raziskovalci so proučili, kako je številne podatkovne baze različnih organizacij mogoče povezati prek tehnologije enakovrednih računalnikov z namenom, da se izboljša odzivni čas in prepreči podvajanje dela. Ta tehnologija je že bila uspešno preizkušena v južni Italiji in je sedaj na voljo za uporabo kjer koli v svetu. Več uspehov na področju raziskovanja IKT s finančno podporo EU bo predstavljenih na konferenci "ICT 2010", ki bo od 27. do 29. septembra 2010 v Bruslju.

Za novinarje, študente in invalide je udeležba na konferenci brezplačna, vendar se morajo registrirati na spletni strani http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/994&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

Spletna stran konference: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/conference/index_en.htm

Vir: Zgoraj omenjeni spletni strani.